Home » Pananaw ni Manny V » BAKIT NAGHIHIRAP ANG ATING MAGSASAKA? (KATAPUSAN)

BAKIT NAGHIHIRAP ANG ATING MAGSASAKA? (KATAPUSAN)

Malinaw na ang dahilan ng mabagal na modernisasyon ng agrikultura ay ang mabagal na industriyalisasyon, at ang hiwalay na pagtingin sa dalawang sektor ng ekonomiya. Marami nang programa ang naipatupad sa nakaraang mga taon upang isulong ang industriyalisasyon, gaya ng tinatawag na import substitution, na kinapapalooban ng pagtatayo ng mga pabrika upang gayahin ang mga produktong inaangkat mula sa ibang bansa. May ilang nagtagumpany nguni’t hindi pa rin naging ganap na industriyalisado ang bansa.

Marami nang naitatag na industriya, nguni’t nananatiling hiwalay sa modernisasyon ng agrikultura.

Sa Malaysia, inilunsad ang National Car Project noong 1982, at noong 1985 ay nakilala ang Proton Saga, ang unang kotseng gawa sa nasabing bansa, at sa kasalukuyan ay iniluluwas na sa mga pamilihang pandaigdig.

Kasabay ng industriyalisasyon ng Malaysia ang modernisasyon ng agrikultura, na hanggang ngayon ay isa sa mga haligi ng ekonomiya ng bansa. Kinikilala ang Malaysia bilang lider sa produksiyon ng langis na mula sa halaman.

Naunang inilunsad ng Pilipinas ang programa sa paggawa ng sasakyan noong 1973, o siyam na taon bago ang proyekto ng Malaysia. Nguni’t hanggang sa kasalukuyan ay wala pang masasabing sasakyan na sariling likha ng Pilipinas.

Isang tanong ang bumangon sa aking isipan: maaari kaya na ang Pilipinas ay gumagawa na ng sariling tatak ng traktora at iba pang makinang pangbukid kung ang mga ito ay isinama sa motor vehicle program?

Sinasabi ng mga nasa industriya ng sasakyan na napakaliit ng pamilihan ng Pilipinas kaya walang nagtatangka na magtayo ng car manufacturing plant sa bansa.

comments


Translate »