Home » 'WANAKOSEY » Walang kuwenta

Walang kuwenta

Ni Maestro Rudy Brul (rvbrul@gmail.com)

(Usapang pera)

“Wala palang kuwentang kaibigan si Atong. Sukat ba namang beinte pesos lang ang inuutang ko, eh, pinagdamutan pa ako.“

KAHULUGAN: Walang kabuluhang halaga.

PAMUHATAN: Nanggaling ang prase sa pagbibilang ng maramihang pera na hindi na isinasama sa kuwenta ang mga barya.

Halimbawa, ang halagang one hundred pesos and twenty-five centavos ay idinideklarang isang daang piso lamang dahil hindi na isinasama sa kuwenta ang baryang beinte-singko sentimos.

Rounded off na kumbaga ang suma-tutal.

Kaya ang banggit na walang kuwenta ay pahiwatig sa mga walang kabuluhang bagay at hindi uubrang makakaapekto sa kabuuang dami o bulto.

Sa tao, partikular sa pakikipagkapwa-tao, sinasabing walang kuwenta ang isang tao kung hindi siya dapat pahalagahan dahil sa pagiging maramot, hindi maaasahan at walang pagpapahala sa pagkakaibigan.

HETO ANG PANINGIT AT PANGDIIN: Nakikilala ang tunay na kaibigan sa panahon ng krisis, partikular kung nandiyan siya upang ika’y tulungan sa panahon ng kawalan.

Subalit ang kabutihan ng kaibigan ay may limitasyon at hindi dapat inaabuso.

comments


Translate »