Home » Pananaw ni Manny V » BAKIT DUKHA ANG MGA MAGSASAKA?

BAKIT DUKHA ANG MGA MAGSASAKA?

Ang sektor ng pagsasaka o agrikultura ay isa sa pinaguukulan ng mataas na prayoridad ng pamahalaan. Halimbawa, sa panukalang-badyet sa taong 2014 na may kabuuang P2.268 trilyon ay kabilang ang P63.03 bilyon para sa Kagawaran ng Pagsasaka, mas mataas ng 12 porsyento mula sa P55.76 bilyon na badyet ng kagawaran sa taong ito.

Marapat lamang na pag-ukulan ng mataas na prayoridad ang pagsasaka. Ayon saInternational Fund for Agricultural Development (IFAD), isang ahensiya ng United Nations, kalahati ng populasyon ng Pilipinas ay nasa mga lalawigan, kung saan ang pagsasaka ang pangunahing kabuhayan ng mga dukha.

Ayon naman sa Labor Force Survey (LFS) ng Kagawaran ng Paggawa at Pamamasukan, may 11.844 milyong manggagawa sa pagsasaka noong Abril 2013, o katumbas ng 31.3 porsyento ng 37.819 milyong manggagawa sa lahat ng sektor sa nasabing buwan.

Mahalaga ang pagsasaka sa pagsisikap ng pamahalaan na mabawasan ang bilang ng mga dukha sa bansa, kaya naman patuloy ang paglalaan ng pondo para sa iba’t ibang programa sa modernisasyon ng agrikultura sa Pilipinas.

Noon lamang nakaraang linggo ay ipinahayag ni Pangulong Aquino ang pagdaragdag ng pondo para sa imprastraktura na makatutulong sa mga magsasaka. Ayon sa kanya, magtutulong ang mga Kagawaran sa Pagsasaka at Kagawaran sa Pagawaing-Bayan upang maglatag ng marami pang kalsada mula sa bukirin hanggang sa pamilihan.

Nakalulungkot naman na nananatiling mataas ang antas ng kahirapan sa mga nabubuhay sa pagsasaka mula pa noong 1985, ayon sa National Statistical Coordination Board (NSCB).

Sa katunayan, ang antas ng kahirapan sa mga magsasaka ay 36.7 porsyento, mas mataas sa pambansang antas na 26.5 porsyento noong 2009.

Ito ang namamalaging sitwasyon: patuloy ang pagsisikap ng pamahalaan na maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga magsasaka, nguni’t nananatili ang mga ito sa karukhaan. (Durugtungan)

comments


Translate »