Home » Balita » IRR sa Kasambahay Law, inilabas

IRR sa Kasambahay Law, inilabas

Ni Samuel P. Medanilla

Inilabas na ng Department of Labor and Employment (DoLE) ang implementing rules and regulations (IRR) para sa Republic Act N. 10361 o “Kasambahay” Law. Inanunsiyo ito ni Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldoz sa gitna ng mga batikos na ang bagong IRR ay pumapabor lamang sa mga kasambahay.

Sa ilalim ng IRR, ang household service workers (HSW) ay maaari lamang i-deploy ng lisensiyadong Private Employment Agencies (PEA), na pamamahalaan ng DoLE.

Responsibilidad ng PEAs ang mga sumusunod: tiyaking kwalipikado ang mga Kasambahay batay sa hinihiling ng employer; tiyakin ang pinakamamainam na terms and conditions of employment para sa Kasambahay; tiyaking nakasaad sa employment agreement ng Kasambahay at ng employer ang terms and conditions of employment at lahat ng benepisyo alinsunod sa IRR; magkaloob ng pre-employment orientation debriefing sa Kasambahay at employer tungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad; at tiyaking ang Kasambahay ay hindi sinisingil o inoobligang magbayad ng anumang recruitment o placement fees.

Obligado rin ang PEA na i-refund ang deployment cost ng employers kapag umalis sa kanila ang HSW nang walang sapat na dahilan sa loob ng anim na buwang pagtatrabaho.

Ibabalik din ang halos 75 porsiyentong ibinayad ng employers kapag nabigo ang PEA na makahanap ng kapalit sa HSW isang buwan matapos nilang isumite ang request for replacement.

Bago tatanggapin sa trabaho, maaaring hilingin ng employers ang pre-employment documents ng HSWs gaya ng medical certificate, barangay at police clearance, National Bureau of Investigation clearance, at birth certificate.

Pagbabayarin din ang HSW sa mga nawala o nasirang gamit ng amo ngunit ito ay hindi lalagpas sa 20 porsiyento ng kanyang buwanang saho.

Mahigpit ding ipinagbabawal sa HSWs na magsiwalat ng anumang impormasyon tungkol sa amo habang naninilbihan at pag-alis sa poder nito.

Sakop ng IRR ang general house help, yaya, cook, gardener, laundry person, at sino mang tauhan, na nasa edad 15-taon pataaas at gumagawa ng mga regular na gawaing bahay.

Ang IRR ay magkakaloob sa HSWs ng basic labor rights gaya ng minimum wage, membership sa SSS, PhilHealth, at Pag-IBIG fund, araw ng pahinga, at karapatang mag-organisa ng samahan o union.

comments


Translate »