Home » Sandali Lang » KAKAIBANG KUWENTO

KAKAIBANG KUWENTO

Isang estudyante sa kolehiyo ang sumulat sa kanyang mga magulang:

Mahal kong Inay at Itay,

Ang dami ko sanang ikukuwento sa inyo tungkol sa mga nangyari sa akin nitong mga nagdaang semester pero ito na muna ang dapat ninyong malaman: dahil sa frat war na sumiklab kamakailan, nasunog ang inuupahan kong kuwarto sa loob ng campus. At dahil tulog ako sa mga sandaling iyon, marami akong nalanghap na usok kung kaya isinugod ako sa ospital ng mababait kong roomates. Marami sa aking gamit ang nangawala, pati na ang cellphone at ilang textbook. Dahil sa partisipasyon ko sa pagpaplano ng frat war, naaresto ako at ikinulong. Sa himpilan ng pulisya, may nakilala akong napakagandang policewoman at nagmahalan kami. Nang makalaya ako, hindi na ako makabalik sa eskuwela. Kinailangan ko nang managuan, magpakasal sa policewoman, at maninirahan sa malayong probinsiya forever. Malamang hindi na tayo magkita-kita.

Nagmamahal,
Ang anak ninyong guwapo.

P.S. Hindi naman talaga nangyari ang mga ito. Ang totoo: bumagsak ako sa isang subject at uulitin ko po iyon sa susunod na semester. Gusto ko lang idaan sa kakaibang kuwento ang tunay na nangyari upang sa gayon hindi gaano kayong magalit sa akin. Maaaring may mas masama pang nangyari sa akin pero buti na lang bumagsak lang ako sa isang subject.

Maaaring kuwestiyunin natin ang paraan ng estudyanteng ito ng paglalahad ng masamang balita sa kanyang mga magulang pero inilulutang nito ang kahalagahan ng paglalarawan. Ganito rin ang ginawa ni San Pablo. Isinulat niya para sa mga taga-Corinto ang sarili niyang masasamang karanasan sa pamamagitan ng pagtuon sa eternal. Aniya, “Ang pagdurusa natin ay magdudulot ng higit pang kaluwalhatian magpakailanman“. Kung minsan, mas mahalaga ang ating pananaw kaysa ating mga nararanasan. Ani pa ni San Pablo, “Ang mga bagay na nakikita ay pansamantala lamang, ngunit ang mga bagay na hindi nakikita ay eternal“. May nakapagsabi, “Nawawala ang halaga ng ating paghihirap kung ikukumpara sa kaluwalhatiang naghihintay sa atin.“

comments


Translate »