Home » Showbiz atbp. » Kakambal na ahas ni Eliana, makikita na ng mga tao

Kakambal na ahas ni Eliana, makikita na ng mga tao

NGAYONG linggo sa Kakambal ni Eliana ng GMA-7 makakalaya si Eliana sa basement na pinagtataguan sa kanya ng lolo at lola niya. Paglabas sa lansangan ay may nakakilala siyang lalaki na gagawa ng masama sa kanya, pero ililigtas siya ni Gabo (Christopher Martin). Si Gabo ang magiging kasama niya sa pamumuhay sa kalye.

Ngunit magkakahiwalay din sila dahil mapapaaway si Gabo, bugbogsarado ito, kaya mapipilitan si Naja (ang kambal na ahas ni Eliana) na lumabas para subukang ipagtanggol ang kaibigan. Makikita ng lahat ng tao na may ahas na nakakabit kay Eliana, maliban kay Gabo na nawalan ng malay. Pilit gigisingin ni Eliana si Gabo, ngunit hindi ito binalikan ng ulirat.

Akmang aakayin ni Eliana ang kaibigan ngunit narinig niya ang paparating na ang mga tanod. Sasabihan siya ni Naja na tumakas na sila. Tutulungan ng mga tanod si Gabo at dadalhin sa ospital, at lihim na nakasunod si Eliana para alamin ang pagdadalhan sa kaibigan.

Nang dalawin ni Eliana si Gabo, isusumbong ng guard sa mga tanod na nandoon sa ospital ang babaeng may ahas. Hahabulin at mahuhuli si Eliana, ikukulong, ngunit pag-iinteresan siya ng isa sa mga tanod na pagkakitaan at ibinenta sa perya.

Pagpipistahan ng mga tao si Eliana at si Naja sa peryahan. Magmakaaawa si Eliana sa may-ari ng perya, ngunit hindi siya nito palalayain sa paniniwalang suwerte siya sa negosyo nito.

Makakatakas sa ospital si Gabo, hinanap si Eliana sa mga tanod, at isa sa mga ito ang magtatapat sa kanya. Matulungan kaya niya si Eliana para makatakas? Tatanggapin pa ba niya ito kapag nalaman niyang may kakambal na ahas ang kaibigan?

Alamin ngayong linggo sa Kakambal ni Eliana, Lunes hanggang Biyernes, pagkatapos ng Bukod Kang Pinagpala sa GMA Afternoon Prime.

comments


Translate »