Home » Hulascope » Hulascope – February 5, 2013

Hulascope – February 5, 2013

ARIES [Mar 21 – Apr 19]
Isang malaking step backward ang gagawin mo today. Tingnan ang iyong progress at malalaman mo kung saan ka pupunta.

TAURUS [Apr 20 – May 20]
Mayroong positive effect ang words mo today kaya magsalita ka.

GEMINI [May 21 – Jun 21]
Sinasayang mo ang mahahalagang oras just thinking about your possessions. Masuwerte ka kung wala kang credit card.

CANCER [Jun 22 – Jul 22]
Magtatrabaho ng extra ang intuition mo today. Magsisimula nang magpatung-patong ang mga clue at mahahanap mo ang right answer.

LEO [Jul 23 – Aug 22]
Usually, asset mo ang iyong pride; pero iba ang tingin ng iba sa iyo today. Iwasang maging self-focused.

VIRGO [Aug 23 – Sep 22]
Try something new today. Inspired ka at sapat lang ang energy mo for creation.

LIBRA [Sep 23 – Oct 22]
Bumabad ka muna sa koponan today. As the day ends, parang marami kang makikitang stranger.

SCORPIO [Oct 23 – Nov 21]
Today, hindi ka manghihinala or pag-isipan nang masama ang gestures ng isang member ng kabilang koponan.

SAGITTARIUS [Nov 22 – Dec 21]
Malamang na mainis sa iyo ang iyong superior today. You have big questions na hindi niya kayang sagutin.

CAPRICORN [Dec 22 – Jan 19]
Naghihintay na ang madla for the big news – at ikaw lang ang maghahatid niyon today.

AQUARIUS [Jan 20 – Feb 18]
Healthy ba ako? – Ito ang malaking question mo for today kahit feeling okay ka.

PISCES [Feb 19 – Mar 20]
Asahan ang isang text or a note (or call) coming from a close friend. Today, maa-appreciate ang iyong pagtulong.

comments


Translate »