Home » Sandali Lang » PAGHAHANDA SA TUWING MAY KALAMIDAD

PAGHAHANDA SA TUWING MAY KALAMIDAD

Walang makapagsasabi kung kailan mangyayari ang kalamidad. Nito ngang Martes, biglang umulan nang malakas na nagdulot ng baha sa ilang bahagi ng Metro Manila. Gayunman, marami sa atin ang ihindi pa rin natuto sa paghahanda sa panahon ng pagsusungit ng kalikasan. Sa malawak kong pagbabasa, nakalap ko ang ilang impormasyon na naipagtagni-tagni ko hinggil sa paghahanda ng pamilya sa mga natural na kapahamakan, hindi lamang tuwing may bagyo kundi marami pang iba:

  • Unawain ang lagay ng panahon at mga krisis na walang kaugnayan sa panahon na maaaring makaapekto sa iyong pamilya at tahanan. Pag-usapan ninyong madalas ang mga ito sa isang mahinahong paraan. Pag-aralan ninyo ang istruktura ng iyong tahanan at ang inyong rehiyon – kung kayo ba ay nasa panganib ng bagyo, baha, o pagguho ng lupa.
  • Abangan lagi ang mga anunsiyo o alerto (sa radyo, TV, Internet) tungkol sa bagyo, buhawi, baha o lindol kung ang lugar ninyo ang laging tinatamaan nito; dito mahalaga ang pagkakaroon ng radyo.
  • Magtalaga ng isang ligtas na silid o pinakaligtas na lugar sa inyong tahanan at tiyaking alam ito ng lahat ng miyembro ng pamilya at kung bakit. Kapag naging isyu ang evacuation o paglikas, alamin kung anu-anong lugar ang maaari ninyong puntahan. Doon mag-stock ng emergency supplies na hindi nasisira (bigas, de-lata, noodles, batteries para sa flashlight, gaas, atbp.)
  • Tiyaking alam ng bawat miyembro ng pamilya ang mga lugar na maaari ninyong pagtipunan. Magtalaga ng isang miyembro ng pamilya (yung responsable ha?) na magiging point of contact. Tiyaking madali itong maabot ng text o tawag sa telepono.
  • Maglagay ng listahan ng emergency telephone numbers sa tabi ng inyong telepono (pati na rin sa inyong cellphone phonebook) at tiyaking alam ng bawat miyembro ng pamilya, lalo na ang mga bata, kung kailan tatawagan ang bombero, pulis, doktor, at kung ano ang dapat nilang sabihin.
  • Ang bawat miyembro ng pamilya ay dapat matuto ng First Aid, CPR, at iba pang mga kaalaman upang mailigtas ang buhay.
comments


Translate »