Home » Maganda ang Buhay » MAGANDANG HALIMBAWA

MAGANDANG HALIMBAWA

“A good example is the best sermon.“ ­ Thomas Fuller, Gnomologia; Benjamin Franklin, Poor Richard’s Almanac

Ang mga magulang, guro, pari o pastor o mga nakatatanda ay dapat maging magandang halimbawa sa kabataan.

Ang kuwento ni Maring sa akin. Hirap na sa paghahanapbuhay ang kanilang ama at ina ay sama pa ng loob ang aabutin sa mga anak na walang pakikipag-isa sa pamilya. “Paano, Ate, lulutasin nila ang kanilang mga problema sa anak?“ Kailangan natin ng “checklist“ kung ano ang ating kahinaan na hindi dapat malaman at makita ang mga bata lalo ng ating kabataan. Iyong mga ama na naninigarilyo at umiinom kahit beer lamang ay itigil na. Nakakahiya sa pamilya na patuloy ang pagbibisyo ganoong dapang-dapa ang badget ng ina. Maraming dapat alisin na maaari naman pagkat maikli na ang pisi.
Kung maikli ang kumot ay magtiis mamaluktot.

Narito ang istorya tungkol sa isang pamilya na inalisan na ng kaliwang baga ang ama.

Noon pa man ay krisis na ang nadama ng buong pamilya pagkat hindi na ito makapaghanapbuhay. Ang ina na hindi naghahanapbuhay ay napilitang magtrabaho pagkat walang kakainin ang limang mga bata. Ang bunso ay tatlong taon at ang panganay ay labindalawang taong gulang. Noong gabing iniuwi ang kanilang tatay sa bahay, si Rene, nagpulong ang buong pamilya. Ang may ibig noon ay ang kanilang ama. Alam niya ang hirap ng walang inaasahang kita.

Pagkatapos ng tatlong oras na pulong ay binasa ng panganay si Nitz, ang kanilang napagkayarian: Lilipat sila sa bahay ng kanilang Lolo at Lola, mga magulang ni Rene. Iingatan nila ang kanilang damit, sapatos at mga gamit. Panay gulay ang kanilang kakainin at hindi na tulad noon na pawang baboy, karne at manok. Aalisin ang lahat ng libangang telebisyon, sine at ipapalit ay pagtitinda ng mga pagkain.

Lalapit na sila sa Panginoon pagkat hihingi sila ng malusog na katawan, at isip, mabubuting kaibigan, matiising puso at pag-unawa.

comments


Translate »