Home » Maganda ang Buhay » MABUTING UGALI

MABUTING UGALI

“By our attitudes and actions, we are creating the memories that will be associated with our names.” – David McCasland, Devotinal Book

Ang ating mga ikinikilos at pag-uugali ay nakapagbibigay tayo ng larawan sa iba kung anong pagkatao mayroon tayo.

Iyong mga pag-uugaling makasasama sa ating buhay ay alisin at ating palitan ng mga mabuti at ating mapapakinabangan. Maaaring nakamana tayo ng pag-uugaling di-maganda sa ating mga magulang at ninuno na malaki ang impluwensiya sa ating buhay.

Tayo ay may sariling pagpapasiya at determinasyong alisin ang mga ito. Kailangang magbagong-buhay tayo nang sa mundo ay maging maganda lalo na sa kabilang buhay na walang hanggan.

Narito ang istorya ng isang binata na pinuntahan ng kanyang nobya sa trabahong pinaglilingkuran nito. Lumabas si Rommel at nag-usap sila sa labas ng pinto.

“Ako ay iyong pinagtataguan sapagkat nakuha mo na ang gusto mo. Ganyan daw ang inyong lahi—mga walanghiya sa babae. Kukunin ang puri at tatakbuhan. Nagtungo ako rito upang ibalita sa iyo na ang ginawa mo sa aking panloloko ay nagbunga. Hindi ko ito ipapalaglag. Narito ang binigay mong pills sa akin noon. Ilang sanggol kaya ang pinatay ninyong mag-aama at pati raw ang iyong Lolo? Ilan kayang bata ang inyong tinakbuhan? Ngunit hindi kita patatawarin. Tandaan mo ito. Isusumpa ka ng langit. Mula sa sandaling ito ay magiging kaawa-awa ka. Diyan ka na.” Alam ni Rommel na magiging totoo ang sumpang iyan. Iyan ang dahilan kung bakit ang tunay niyang ama ay isang paralitiko pagkat tinakbuhan nito silang mag-ina.

Humabol si Rommel kay Cynthia at ang wikang nagmamakaawa: “Ngayon din ay sasama ako sa iyong mga magulang. Dadalhin ko sa inyo ang aking ina at itatakda natin ang araw ng ating kasal.” Umagos ang mga luha ni Cynthia. Pinagkaloob ng Diyos ang kanyang dasal na magkaroon ng pangalan ang kanyang sanggol na isisilang.

comments
  • saranghe

    sino po nagpost nito ? or author ? need lang po.Translate »