Home » Sentido Komun » KRIMINALIDAD

KRIMINALIDAD

Hindi ko maubos-maisip hanggang ngayon kung bakit ang mga kabataang 15 anyos pababa ay hindi maaaring papanagutin sa kasong kriminal. At sila ay hindi maaaring usigin ng mga batas, tulad ng itinatadhana ng Juvenile Justice Law (JJL) o RA. No. 9344. Tila hindi man lamang yata ito masusing binusisi ng mga mambabatas; at hindi yata isinaalang-alang na may mga karumal-dumal na krimen na kinasasangkutan ng ilang kabataan.

Ang naturang mga argumento na matagal ko nang binigyang-diin ay muling sumulpot sa harap ng panukala na ibaba sa 12 anyos ang criminal responsibility ng mga kabataan. Nangangahulugan na sususugan ang JJL upang ang mga kabataang 12 anyos pataas ay papanagutin sa mga kasong kriminal.

Hindi miminsang tayo ay ginulantang ng mga ulat na may mga kabataang nasangkot sa nakakikilabot na mga krimen, bukod pa sa mga petty crimes na bunsod ng kamandag ng mga bawal na gamot. At kadugo pa nila ang kanilang naging biktima. Subalit sila ay nakaiwas sa pag-uusig dahil sa JJL.

Hindi ko malilimutan ang isang insidente ng nakawan na nasubaybayan ko nang tayo ay sandaling itinalaga bilang police reporter, maraming dekada na ang nakararaan. Isang 12 anyos na kabataan ang laging kinakasangkapan ng mga miyembro ng akyat-bahay gang. Palibahasa’y maliit, ang nasabing kabataan ang pinasusuot sa mga rehas ng mga bahay na kanilang pagnanakawan at marami pang mapanganib na mga krimen ang kinasasangkutan ng mga kabataan. Noon, sila ay pinananagot sa kanilang mga pagkakasala.

Ito ang dapat mangyari ngayon. Isang malaking kawalan ng katarungan kung ang mga biktima ng nasabing mga kabataan ay ipagwawalang-bahala na lamang ng JJL; kung ang mga may kasalanan ay hindi man lamang uusigin at ipabibilanggo kung kailangan. Totoo, ang mga kabataang nasasakop ng nasabing batas ay dapat lamang pangangalagaan; sila, sa kabila ng pagkakasangkot sa krimen, ay kinukupkop naman ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa kanilang rehabilitasyon.

Totoo rin na dapat pangalagaan ang kapakanan ng mga kabataan. Subalit hindi ang mga kabataan na nagpapakasangkapan sa mga pusakal na kriminal sa pagnanakaw at sa paghahasik ng karahasan sa lipunan.

comments


Translate »