Home » Pananaw » ANG KASAL AY ISANG INSTITUSYON

ANG KASAL AY ISANG INSTITUSYON

Noong Hunyo 2, 2012, inihatid ko ang bunso kong anak na si Geraldine sa altar ng San Agustin Church upang ikasal sa kanyang nobyo na kanyang kaibigan sa loob ng 23 taon mula pagkabata. Nagpasya siyang isuko ang kanyang trabaho sa New York City. Sa kanyang talumpati, sinabi niya na matagal na niyang ipinananalangin ang kanyang bokasyon at si Atty. Jose Roderick Fernando ang naging “sagot“ sa kanyang mga dalangin. Iyon ang unang kasalan sa aming pamilya kung kaya ito ay espesyal.

Ang kasal ay isang espesyal na pagbubuklod ng dalawang nagmamahalang indibiduwal na nagpasyang magsasama habambuhay.

Ito ay protektado ng batas at isang mahalagang institusyon ng lipunan.
Nakalulungkot lamang, nitong huling mga araw, ang kasal, bilang institusyon, ay inaatake ng mga tagasuporta ng same-sex marriage.

Maging si Pangulong Barack Obama, sa kanyang pagsisikap na mapanatili ang kanyang political career, ginawa niyang campaign issue ang gay marriage sa pamamagitan ng pagsuporta rito noong Mayo. Sa Pilipinas, may mga hakbang upang ihain ito sa Kongreso. May mga ulat na may ilang celebrity tulad ni Leah Salonga na isang masugid na tagasulong ng RH Bill, ay sumuporta sa gay marriage.

Ipagpaumanhin na lamang ako ng mga tagasulong gay marriage.
Hindi ako sang-ayon na ang samesex marriage ay may kinalaman sa karapatang pantao. Ang kasal ay banal na institusyon sa pagitan ng isang lalaki at isang babae. Hindi na pagdedebatihan iyon. Ang gay marriage ay isang kuwadradong bloke sa bilog na butas base sa natural at banal na batas.

Ayon kay Michael Cook ng Mercator.net, lumitaw sa pag-aaral na ginawa ng American College of Pediatricians na ang mga batang lumaki sa nagmamahalang heterosexual marriage ay mas madaling dumaan sa developmental stage, mas mahusay sa eskuwela, bihira ang may emotional disorders at mas mainam magtrabaho pagtanda. Ang isang maingat na pag-aaral hinggil sa epekto ng same-sex marriage ay magbibigay sa atin ng ideya sa kapahamakang idudulot nito sa mga bata at lipunan.

comments


Translate »