Home » Editoryal » PHILIPPINES-EUROPEAN UNION PARTNERSHIP, COOPERATION

PHILIPPINES-EUROPEAN UNION PARTNERSHIP, COOPERATION

Ang Pilipinas at ang European Union (EU) ay kasalukuyang gumagawa ng mas malawak na bilateral agreement na layong mas palakasin ang dayalogo, kooperasyon, at pagkilos sa kanilang samahan, partikular sa usapin ng migration. Mahigit 600,000 manggagawang Pilipino at migrante ang kasalukuyang nasa Europe upang makinabang sa bagong usaping ito.

Kinikilala ng Pilipinas at ng 27 estado ng EU – Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom – na ang global migration ay patuloy na lumalaki, nagbibigay ng mga oportunidad, gayundin ng mga hamon, sa mga estado at rehiyon.

Tinatawag na Philippines-European Union Partnership and Cooperation Agreement (PCA), ang bagong kasunduan ay sumasaklaw sa legal migration, undeclared migrant workers, maritime labor, at edukasyon at pagsasanay. Ang kasunduan ay nagbibigay daan din para sa dialogue at kooperasyon ukol sa mga usaping pulitikal, kabilang ang mga prosesong pangkapayapaan; kalakalan at pamumuhunan, tulad ng customs facilitation at intellectual property rights; katarungan at seguridad; at mga usaping may kinalaman sa ekonomiya at mga bagay na nakaaapekto sa iba’t ibang sector ng lipunan tulad ng kapaligiran, enerhiya, agrikultura, turismo, kalusugan, at edukasyon.

Mula 1980, ang ugnayan ng Pilipinas at EU ay pinagtibay ng European Economic Community-Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Cooperation Agreement. Noong 2004, ang EU ay nagpasyang mas palawigin ang pakikipag-ugnayan sa 10 miyembrong bansa ng ASEAN – Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao People’s Democratic Republic, Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam – sa pamamagitan ng mga negosasyon ukol sa partnership and cooperation agreements. Ang mga pag-uusap sa pagitan ng Pilipinas at EU ay nag-umpisa sa Maynila noong Pebrero 2, 2009 at natapos sa ikapitong yugto ng negosasyon noong Hunyo 2-3, 2010 sa Brussels.

Ang Pilipinas ang ikalawang bansa sa ASEAN – kasunod ng Indonesia – na nakakumpleto ng negosasyon para sa isang partnership and cooperation agreement sa European Union. Kasalukuyang isinsagawa ang mga negosasyon kasama ang Vietnam, Thailand, at Singapore. CONGRATULATIONS!

comments


Translate »