Home » Sentido Komun » DISKRIMINASYON

DISKRIMINASYON

Bagama’t isang panukalang-batas pa lamang, mabilis na kinatigan ng mga mambabatas ang dalawang kuwalipikasyon o requirements para sa mga naghahangad maging pulis. Ang isa ay hinggil sa taas o height at ang ikalawa ay tungkol sa kasarian o gender. Nais ng mga mambabatas na alisin na ang umiiral na limang piye at apat na pulgada (5’4”) para sa kalalakihan at limang piye at dalawang pulgada (5’2”) para sa kababaihan. Maging ang mga bakla ay dapat nang payagang maging miyembro ng pulisya. Katunayan, sinasabi sa mga ulat na marami na ring pulis ang may ganitong kasarian.

Talagang hindi dapat magkaroon ng pagtatangi sa pagtanggap ng mga tauhan ng Philippine National Police (PNP), at maging sa iba pang tanggapan ng gobyerno at marahil sa mga pribadong sektor. Ang kailangang maging batayan ay ang kakayahan ng sinuman sa pagtupad ng kanilang misyon. Makabuluhan ang hindi mapagdududahang pagkamakabayan ng sinuman kahit na saang tanggapan. Kaakibat ito ng matapat na hangaring maglingkod sa bayan nang may karangalan at integridad. Hangga’t ang tinaguriang mga bansot at bakla, wika nga, ay nakatutugon sa naturang mga prinsipyo, walang dahilan upang sila ay hindi mapabilang sa police force ng bansa. Dapat lamang na sila ay maging bahagi ng 8,000 recruits ng PNP.

Sa bahaging ito, hindi ko malilimutan ang isang miyembro ng Philippine Constabulary (PC), ngayon ay PNP na, na nanguna sa isang labanan sa malapit sa paanan ng Mt. Arayat sa Pampanga, maraming taon na ang nakalilipas.

Napatay ang maraming miyembro ng HUKBALAHAP (Hukbong Bayan Laban sa mga Hapon), ngayon ay New People’s Army na. At ang tinaguriang bayani ng naturang madugong engkuwentro — isang pulis na Igorot, bansot at halos bahagya na lamang tumaas sa lupa, tulad ng malimit itukso sa kanya.

At sino ang makalilimot sa paninindigan ng isang batikang Senador na matagal nang namayapa — ang sinuman ay dapat sukatin mula leeg hanggang ulo, hindi sa kabuuan. Maliwanag na ang kanyang pananaw ay nakaangkla sa utak o katalinuhan ng isang nilikha.

Anupa’t hindi dapat umiral ang diskriminasyon sa pagtanggap ng mga pulis. Walang may monopolyo sa katapatan, kagitingan at sa kasipagan sa pagtupad ng tungkulin.

comments


Translate »