Home » Sandali Lang » ANG KALUSUGAN MO, ISANG KAYAMANAN

ANG KALUSUGAN MO, ISANG KAYAMANAN

Nabatid natin kahapon na ang pagkakaroon ng maraming oras ay maituturing na kayamanan. Ang ibig sabihin ng pagiging mayaman sa oras ay ang pagkakaroon ng kalayaang tamasahin ang buhay, ang gawin ang iyong nais. Ang pagkakaroon ng maraming oras ay may kaakibat na gantimpala na hindi mabibili ng pera. Maaaring kitain, itago, at lalo pang paramihin ang pera. Mabilis na nawawala ang oras.

Ipagpatuloy natin…

  • Kalusugan, isang kayamanan – Kapag nawala ang pera mo, puwede mong mabawi iyon. Maaari kang gumugol ng panahon para mabawi ang perang nawala – depende sa kung magkano ito. Puwede ka ring kumalas sa pagkakabaon sa utang at kumita ng mas malaki, depende sa iyong disiplina. Puwede mo ring isara ang isang negosyo at simulan ang isa pa.

Ngunit kung bumagsak ang iyong kalusugan, mas malamang na hindi mo na mababawi ang mabuting pangangatawan. May mga sakit na dulot ng maraming oras ng sobrang pagtatrabaho. Minsan, hindi na natin napapansin na nasasakripisyo na ang ating kalusugan dahil dagdag na oras sa pagtatrabaho.

Mayroon akong amiga na masyadong addict sa trabaho. Bukod pa sa ginagabi siya sa harap ng computer, nag-uuwi pa ito ng trabaho sa bahay na kanya namang inaatupag tuwing Sabado at Linggo. Minsan, niyaya ko siyang mag-lunch at sinagot naman niya ako ng “oo” pero hindi siya tumayo para sumama sa akin. Nauna na akong kumain. Pagbalik ko sa aking puwesto, naroon pa rin siya at ginagawa ang ipinag-utos ng aming boss na nasa lunch pa rin. Kalaunan, naospital na siya dahil sa ulcer. Anang pagsusuri, nagkaroon na ng butas ang kanyang bituka dahil wala na raw itong tinutunaw. Dahil sa insidenteng iyon, pinayuhan siyang magpahinga at kumain – bagay na hindi niya matanggap sa simula. Maglaan ng oras para sa exercise, araw-araw at kumain ng masustansiyang pagkain nang regular. Kahit sa isip mo ay walang maidadagdag na kabutihan ang exercise ngayon, magpapasalamat ka kalaunan dahil ginawa mo iyon.

Sundan bukas.

comments


Translate »