Home » Sandali Lang » PAGSUSULAT NG MAHUSAY, BAKIT MAHALAGA?

PAGSUSULAT NG MAHUSAY, BAKIT MAHALAGA?

SA panahon ngayon, mahalaga ang mahusay kang sumulat, sa English man o sa Filipino; sa kahit na anong industriya ka naroroon. Maging ikaw ay computer programmer, financial analyst, businessman, administrator, o columnist… kung ano man ang iyong trabaho, kakailangan mong sumulat. Isipin na lamang ang isinusulat mo sa isang ordinaryong araw: mga email sa iyong mga kliyente, internal memo o report para sa iyong colleagues, instructions sa iyong subordinate, presentation sa isang seminar, column para sa isang pahayagan, bagong article para sa website ng inyong company, at pati text messages. Sa totoo lang, ang mga salita ang dugo at buhay ng iyong trabaho.

So, bakit kailangan, sa tuwing ilalagay mo ang iyong mga daliri sa keyboard, na mahusay kang sumulat?

  • Kailangang lumikha ng first impression ang iyong pagsusulat.­ – Sa maraming situwasyon, ang unang contact ng isang tao sa iyo ay sa pamamagitan ng email o sa pagbabasa sa website o sa pahayagan.
    Nangyayari ito kapag ikaw ay naga-apply sa trabaho na ay cover letter at bio-data, o nag-re-reply sa isang email mula sa isang customer, o may nagbabasa ng inyong website o pahayagan, o may colleague kang nagpasa sa iyo ng isang email address na dapat mong i-contact, o sumusulat ka ng artikulo para sa website o sa pahayagan.

    Ngunit sa lahat ng ito, ang quality ng iyong pagsusulat at ang paraan kung paano mo ipahayag ang iyong sarili ay bubuo ng isang matinding impresyon sa mambabasa. Siyempre, ang gusto mong impresyon ay maganda, di ba?

  • Hindi binabasa ang gawa ng pangit magsulat. ­ Ilang beses mo na bang inisnab ang isinulat ng isang columnist sapagkat hindi mo mawari kung ano ang ibig niyang iparating? Ilang beses mo na bang nilaktawan ang mga blog post na ang mga sumulat ay parang hindi nag-high school? Ang mundo natin ay hitik na sa information, at kung ang iyong isinulat ay puno ng mga idea na hindi magkakaugnay, mahirap intindihin at grammatically wrong pa, hindi talaga babasahin iyon. Hindi ka tatangkilikin, promise.

Marami pa sa susunod na issue.

comments


Translate »