Home » Sandali Lang » PAANO SASAGOT SA JOB INTERVIEW

PAANO SASAGOT SA JOB INTERVIEW

Dahil sa hirap ng ekonomiya ngayon, mas mahigpit ang kompetisyon sa paghahanap ng mapapasukang trabaho. Kailangan mong maging handa para sa isang job interview. Kailangan mong ipakita na ikaw ay confident at magkaroon ng abilidad na sumagot sa matinding on-the-spot questions.

Gayong wala namang nakababatid kung anu-ano ang tanong ng iyong potential employer, puwede mong pag-isipan kung ano ang iyong isasagot sa karaniwang mga tanong. Narito ang ilang tanong na puwede mong pagpraktisan at ilang payo kung paano mo sasagutin. Tandaan: kapag English ang tanong, English din ang sagot.

  • Tell me about yourself. – Siyempre, hindi itatanong sa iyo ng interviewer kung ano ang timbang mo noong ipinanganak ka, o kung kailan mo natutuhan ang pagtatali ng iyong sapatos o kung ilang bote ng beer ang iyong nauubos bago ka malasing. Nais malaman ng iyong interviewer ang iyong kakayahang makaambag sa pagsulong ng kumpanya at kung ano ang iyong professional experiences. Puwede ka ring magsimula sa iyong edukasyon, na ikaw ay team player sa paggawa, o kung ano mang inaakala mong mahalaga sa kumpanya na iyong nais pasukan.
  • Why should be hire you? – Kahit lima o sampung aplikante pa ang naghihintay na matapos ang interview sa iyo, kailangang maging confident ka sa pagsasalita, kalmado, at alerto. Ipaliwanag mo kung paano inihanda ka ng iyong experiences para sa trabahong inaaplayan mo. Bigyan mo ng diin ang iyong mga katangian na hinahanap ng employer, tulad ng maayos mong pakikisama sa co-workers mo o na ikaw ay mabilis matuto o hindi mahirap turuan.
  • What is your worst characteristic? – May ilang human resource specialist na nagsasabing gawin mong kapangitan ang iyong magandang katangian. Halimbawa: “I tend to be a perfectionist,” o kaya “They say I work too hard.” Pero ang mga sagot na ito ay karaniwan na lamang. Magbanggit ng minor flaw tulad ng “I think I’m too frank, but I’m working on it.”

Marami pa sa susunod na issue, promise.

comments


Translate »