Home » Sandali Lang » ANG TUNAY NA MASAYANG TAO

ANG TUNAY NA MASAYANG TAO

Maaari nating sabihin na isa lamang ang tunay na mahalaga sa buhay: ang paggawa ng kuwarta. Pero kung matapat ka sa iyong sarili, hindi talaga naghahatid ng kaligayahan ang pera. Papayag ka ba kung ang pinakamahalaga sa buhay ang mamuhay nang maayos at ang maging maligaya?

Siyempre, ang kahulugan ng pamumuhay nang maayos ay ang maging maligaya. Ang kaligayahan ay maaaring may kaugnayan sa pagtamo ng tagumpay, o ito ay maaari ring kapanatagan ng kalooban sapagkat kapiling mo ang iyong mga mahal sa buhay. At walang tama o mali rito. Sa totoo lang, kapag hindi mo pinagisipan kung ano ang makapagbibigay sa iyo ng kaligayahan at gumawa ng hakbang upang ituon mo ang iyong isip, katawan, at diwa sa direksiyong iyon, malamang na hindi ka nga makararating roon.

Mapalad naman akong makakilala ng masasayang tao sa loob ng maraming taon, at sa totoo lang, may mga sikreto sila upang maging matagumpay sa ganitong larangan. Silipin natin!

  • Alam nila kung ano ang tunay na mahalaga. ­ Napakadaling malulong sa abalang buhay. Gigising sila isang umaga at saka nila mamamalayang nakalipas na pala ang sampung taon. Isipin mong mabuti kung ano ang mahalaga sa buhay kung halimbawang nakaratay ka na sa kama ng kamatayan. Iyon ba ay ang maayos na relasyon mo sa mga miyembro ng iyong pamilya, mga kaibigan? Iyon ba ay ang balde-baldeng pera na bunga ng iyong negosyo? Katanyagan ba sapagkat natamo mo ang tagumpay ng iyong career? Ano ang puwede mong ipagmalaki? Masaya ka ba sa paraan ng iyong pamumuhay? Isulat mo ang iyong dapat pagsumikapan mula ngayon. Basahin mo ito paminsanminsan upang magningas sa iyo ang pagpupunyaging matamo ang iyong mga pangarap.
  • Pumili ng dalawa o tatlong proyekto bawat taon. ­ Mainam ang magkaroon ng mahabang listahan ng mga bagay na dapat mong pagsumikapan o nais matamo sa iyong buhay. Ngunit kapag masyadong malaki o marami ang iyong mga pangarap, malamang na mauwi ka sa kabiguan. Kung nakahanda kang ma-accomplish ang dalawa o tatlong proyekto (o pangarap) sa bawat taon, mas madali mong makamit ang masayang pamumuhay.

Marami pa sa susunod.

comments


Translate »