Home » Kalusugan » Mahinang pandinig, sintomas ng sakit

Mahinang pandinig, sintomas ng sakit

BERLIN (dpa) ­ – Ang kahirapang makarinig nang maayos ay kadalasang sintomas ng iniindang sakit.

Dahil dito, hindi simpleng hearing test lamang ang dapat na isagawa sa pasyente, kundi dapat ding masuring maigi ang tenga, ilong at lalamunan.

Ayon kay Dirck Heinrich, pinuno ng samahan ng mga ear, nose at throat specialist sa Germany, ang panghihina ng pandinig ay maaaring
dulot ng tumor sa auditory nerve, sakit sa gitnang bahagi ng tenga, o paglalaho ng pandinig dahil sa matinding ingay.

At, siyempre pa, ang panghihina ng pandinig ay maaaring sanhin ng pagtanda.

Kaugnay nito, sinabi ni Heinrich na ang panghihina o tuluyang paglaho ng pandinig sa matatanda ay karaniwang sanhi ng katandaan. – Deutsche Presse Agentur

comments


Translate »