Home » Caritas » EKONOMIYA SA GITNA NG IMPEACHMENT

EKONOMIYA SA GITNA NG IMPEACHMENT

ANO nga ba ang kahulugan at katuturan ng nagaganap na impeachment trial ngayon laban kay Chief Justice Renato Corona lalo na sa buhay ng maraming naghihirap na Pilipino?

Tunay na mahalagang proseso ang impeachment trial upang mapanatili ang PANANAGUTAN at PAG-IRAL NG BATAS sa ating bansa. Ngunit ang panawagan natin sa ating mga opisyal sa gobyerno ay manatili sana silang tutok sa sektor ng ekonomiya.

Nananatiling mahina ang ekonomiya ng bansa kumpara sa mga karatig bansa nito sa Southeast Asia. Sa kasalukuyan ay mas angat na nga ang ekonomiya ng Vietnam kaysa Pilipinas. Kung ang Vietnam ay minamaliit lang natin noong dekada singkuwenta hanggang otsenta, hindi na ito totoo ngayon.

Ito ang realidad na binigyang katotohanan ng pinakabagong report mula sa National Statistical Coordination Board o NSCB, isang ahensiya ng pamalaan na nagsasagawa ng mga pag-aaral hinggil sa sitwasyon panloob at panlabas ng ating bansa.

Ang kabuuang laki ng mahihirap sa buong populasyon ay tumaas ng 970,000 na mga mahihirap na Pilipino mula 22.2 million noong 2006 na umabot na sa 23.1 million noong 2009. Maging ang poverty incidence sa bansa ay bahagyang tumaas din mula 26.4% noong 2006 patungong 26.5% noong 2009.

Samakatuwid, ay isang malaking hamon para sa ating pamahalaan na sugpuin ang kahirapan. Nahuhuli na nga tayo sa linya ng sports, maging sa pagsugpo sa kahirapan ay nahuhuli na din tayo. Ito samakatuwid ang mas mahalagang tungkulin ng pamahalaan at huwag sana itong malimutan ngayong nahaharap sa matnding krisis pulitika ang ating bayan.

Simple lamang ang panawagan ng Simbahan upang masugpo ang kahirapan, at ito ang tinatawag na preferential option for the poor na prinsipyo. Kailangang may pagkiling tayo sa mga aba at dukha hindi dahil mahirap sila, kung hindi upang ibalik ang kanilang nawalang dignidad dahil sa kahirapang kanilang nararanasan.

comments
 • melvin

  ang impotante sa ating kababayan ay yong kalagayan ng ating nakakarami ang nandiyan parin sa kahirapan.AT sa din mana tilisilan tututok sa ating ekonomiya.

 • Ianx04

  TAMA !! importante pa dn ung klagayan ng mga pilipino !!! 😀

 • http://www.facebook.com/people/Princess-Ann-Edrote/100001899404130 Princess Ann Edrote

  n20 PEBRERO 2012 nn n21 PEBRERO 2012 tn t Pagsugpo sa katiwalian, katuparan ng pagbuti ng buhay ng mamamayan , at pamahalaang may pananagutan sa bayanu2014pangako ni Aquiino sa bayann t Kailangang-kailangang gawin ang mga pagbabago sa hudikatura ng bansa, sabi ni Aquinon t Itinalaga ni Aquino ang AFP at PNP na tulungan ang Comelec upang matiyak ang maayos na plebisito sa Lungsod ng Valenzuelan t Itinalaga ni Aquino ang AFP at PNP na tulungan ang Comelec kaugnay ng paghahalal ng Alkalde ng Siruma, Camarines Surn t Itinakda ni Aquino ang Agosto bilang Buwan ng Kasaysayann t Idineklara ni Aquino ang 2012 bilang u201cReserved Officers Training Course Centennial Yearu201dnPagsugpo sa katiwalian, katuparan ng pagbuti ng buhay ng mamamayan , at pamahalaang may pananagutan sa bayanu2014pangako ni Aquiino sa bayann nUpang matupad ang pangako sa sambayanang Pilipino, sinabi ng Pangulong Benigno S. Aquino III na tiyak na susugpuin niya ang katiwalian, pauunlarin ang buhay ng bawau2019t isa at bibigyan ang sambayanan ng pamahalaang tunay na sa kanila lamang may pananagutan.nnSa mensahe sa simula ng Cabinet Workshop on Anti-Corruption Strategies sa Heroes Hall ng Malacanang Martes, binigyang diin ng Pangulo ang patuloy na pagsisikap ng pamahalaan upang matupad ang pangako sa mga tao noong panahon ng kampanya na nilalaman ng kan-yang adyendang reporma.nnu201cSa simula pa lamang ng kampanya ko, sinabi ko nang ang tungkulin ng nahahati sa tatlo. Ang una ay ang masinop na palalaan ng pondou2014-yamang ang bansa ay malaki ang pagka-kautang at maliit lamang ang pondo, kaya angkop lamang na magamit natin nang wasto ang yamang ito upang maging lubos na kapaki-pakinabang sa mamamayan,u201d sabi ng Pangulo.nnu201cAng ika-2 ay tiyaking habang tinatahak natin ang landas patungo sa kasaganaan, walang sino mang maiiwan. Naniniwala ako na ang tungkulin ng gobyerno ay isulong ang pag-unlad ng bawau2019t isang mamamayan at ikatlo, ang panulukang bato ng una at ikalawa ay dapat itindig sa simulaing kapag napuksa ang katiwalian, tiyak na mababawasan ang karalitaan. Sa maik-ling salita, ang simulaing ibinoto ng milyun-milyong Pilipino sa halalan noong Mayo, 2010 na walang iba kundi: KUNG WALANG CORRUPT, WALANG MAHIRAP,u201d dugtong pa niya.nnAyon sa Pangulo, ang mga ito ang sandigan ng istratehiya para sa pagbabago sa dating kina-gawian. u201cIsang status quo kung saan ang maaasahan ng nagbabayad ng buwis na magliling-kod ang pamahalaan, gagawa ang gobyerno ng mga tulay at lansangang talagang nakikita, kung saan ang Pilipinong nagbabanat ng bisig at masipag ay ginagantimpalaan ng makatu-wiran at ang mga boss ng mga lingkod ng bayan ay walang iba kundi ang taong bayan,u201d paliwanag ng Pangulo. nnNagpahayag din ng pag-asa ang Pangulo na makatutulong nang malaki ang mga kalahok sa workshop sa pagsasagawa ng pangarap ng pamahalaan na maging lubos na malaya sa galamay ng katiwalian.nu201cUmaasa ako unang-una sa pagpapalitan ng magkakatulad nating hangarin at simula sa araw na ito, lalo nating sikaping makalikha nang higit na marami kaysa sa mga tagumpay nang nagawa. Samantalahin natin ang pagkakataong ito upang may mapulot ng aral sa isau2019t isa at nang sa gayon ay maging katuparan ang malaon nang pangarap natin at ng sambayananu2014na ang Pilipinas ay malaya sa nakadaklot na galamay ng katiwalian, malaya upang umunlad sa lilim ng malunigning na sinag ng araw,u201d wika pa ng Pangulo.nnu201cMakatitiyak kayo na kapag nanatili tayong matapat sa malaong pangarap ng ating mga kababayan na pamahalaang matapat, walang itinatago kaya naman, tiyak na ibayong kasaga-naan ang naghihintay sa atin sa kinabukasan ,u201d sabi ng Pangulo.nnSi Propesor Robert Klitgaard, pangunahing dalubhasa ng daigdig tungkol sa katiwalian ang namamahala sa workshop na itong dinadaluhan ng mga kagawad ng Gabinete.nnSi Klitgaard ang nagpayo sa maraming pamahalaan sa mga istratehiya sa ekonomya at pagsa-sagawa ng mga reporma, at ang kanyang consulting work and research ay naging daan para siya maanyayahan sa mahigit na 30 bansa sa Aprika, Asya at Latin Amerika.nnSi Propesor Klitgaard ay propesor sa Pamantasan ng Claremont Graduate University kung saan nakapaglingkod siya sa mga Pangulo mula 2005 hanggang 2009. Naging Dekano siya ng Pardee RAND Graduate School kung saan siya ay isa ring Ford Distinguished Professor of International Development and Security. Naging propesor din siya ng Economics sa Univer-sity of KwaZulu-Natal, Durban; Lester Brown Professor of Economics sa Yaleu2019s School; of Management at Associate Professor of Public Policy sa Harvardu2019s John F. Kennedy School of Government kung saan naglingkod siya bilang Special Assistant kay Derek Bok, pangulo ng Harvard.nnKabilang sa mga dumalo sa workshop sina Kalihim Herminio u201cSonnyu201d Coloma, Jr. ng Presidential Communications Operations Office (PCOO); Ramon Carandang ng Presidential Communcations Development and Strategic Planning Office; Corazon u201cDinkyu201d Soliman ng Kagalingang Panlipunan at Kaunlaran; Manuel u201cMaru201d Roxas ng Trasportasyon at Komunikasyon; Enrique Ona ng Kalusugan, Rogelio Singson ng Pagawaing Bayan at Pambansang Lansangan; Albert del Rosario ng Ugnayang Panlabas; Armin Luistro ng Edukasyon; Jesse Robredo ng Interyor at Lokal na Pamahalaan; Ramon Jimenez ng Turismo at Gregory Domingo ng Kalakal at Industriya.nnTOPnnKailangang-kailangang gawin ang mga pagbabago sa hudikatura ng bansa, sabi ni Aquinon nBinigyang diin ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang halaga ng pagpapatupad ng reporma sa sangay hudikatura ng pamahalaan upang lubusang matupad at magawa ang karampatang hakbang para manumbalik ang pananagutan ng mga pinunong bayan bilang bahagi ng kan-yang repormang adyenda na binanggit sa u201c2012 Index oF Economic Freedomu201d ng Heritage Foundation.nnSa pagsasalita sa mga kalahok nang simulan ang Cabinet Workshop on Anti-Corruption Strategies sa Heroes Hall ng Malakanyang Martes, inulit ng Pangulong Aquino na dapat ayusin ang hudikatura ng bansa upang matiyak na nailalapat ang katarungan sa bawau2019t isa.nnu201cIbig naming ang hudikatura natin ay maglagda ng katarungan nang may piring ang mga mata na marahil ay lilinaw sa aming pakikibaka upang manumbalik ang dangal ng hudikatura na naglalakihang balita kahit saan. Walang dapat mag-alinlangan na ang hudikatura natin ay isang malaking larangan ng labanan kailangan ang reporma,u201d dugtong ng Pangulo.nnu201cSa 2012 Index of Economic Reform na inilabas ng Heritage Foundation, lumitaw na malaki na ang nagawa ng Pilipinas sa pagbaka sa katiwalian, ang problema ng kawalang kakayahan ng hudikatura at madaling padaig sa panggigipit ng mga nasa labas at ito ay malubhang problema,u201d sabi pa ng Pangulo.nnSinabi ng Punong Tagapagpaganap na ang tagumpay sa pagbaka sa katiwalian ay nanganga-ilagan ng tunay na diwa ng pananagutan ng mga lingkod ng bayan.nnu201cHindi natin malulupig ang katiwalian habang hindi tayo naghaharap ng simulain ng panana-gutanu2014na kung ikaw ay nakagawa ng krimen, parurusahan ka. Ibig natin babalaan sa simp-leng mensahe, na hindi matatakasan ng sino man ang katarungan. Walang sino mang sasan-tuhin ang ating kampanya laban sa katiwalian,u201d pagbibigay-diin pa ng Pangulo.nnAng Index of Economic Freedom ay isang taunang gabay na inilalathala ng u201cThe Wall Strait Journalu201d at ng u201cThe Heritage Foundation,u201dnnSa loob ng isang dekada, ang Wall Street Journal at The Heritage Foundation, bantog na think tank ang sumubaybay sa martsa ng kalayaang ekonomiko sa buong daigdig sa pama-magitan ng makapangyarihng Index of Economic Freedom.nnMula noong 1995, ang Index ay lumitaw na ang mga teoriya ni Adam Smioth, kilalang ekono-mista, tungkol sa kalayaan, kasaganaan at kalayaang pangkabuhayan sa buhay sa pamama-gitan ng paglikha ng 10 benchmarks na tumaya sa tagumpay ng ekonomya ng 164 bansa sa buong daigdig.nnNoong 2012, ang 2012 Index Economic Freedom, binanggit ng Economic Freedom na ang patuloy na mga hamon sa mga istitusyon ay kailangang gawan nang puspusang pagsisikap sa reporma sa ekonomya. Kinikilala nito ang kasaganaan ng bansa habang tinutukoy ang kahinaan ng hudikatura. nnu201cSa kabila ng hamon sa kapaligiran ng pandaigdig na ekonomya na mangangailangan ng higit na malalim na pangako tungo sa pagbabago. Sa kabila ng nagawa nang pag-unlad, patuloy pa rin ang katiwalian na nakapipinsala sa pangmatagalang kaunlaran ng ekonomya. Ang mahinang hudikatura na nananatiling napanghihimasukan ng pulitika ay hindi nagbibigay ng mabisang pangangalaga sa karapatan sa ari-arian o malakas at mahusay na pagpapatupad ng mga batas,u201d dugtong pa nito.nTOPnnItinalaga ni Aquino ang AFP at PNP na tulungan ang Comelec upang matiyak ang maayos na plebisito sa Lungsod ng Valenzuelan nItinalaga ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas (AFP) at ang Pambansang Pulisya (PNP) na tulungan ang Komisyon sa Halalan para matiyak ang pagsasagawa ng isang matapat, maayos at malayang plebisito para pagtibayin ang paghati sa Barangay Canumay sa Lungsod ng Valenzuela.nnSa pamamagitan ng Memorandum Order Number 31, na nilagdaan ni Kalihim Tagapagpaganap Paquito N. Ochoa, Jr. noong Pebrero 16, 2012, inatasan ng Pangulo ang mga ahensiyang tagapagpatupad ng batas at mga sangay ng pamahalaan na magbantay at tuparin ang kani-lang mga sagutin sa alinsunod sa naturang gawaing demokratiko sa Marso 3 sa Lungsod ng Valenzuela.nAng Memorandum Order ay inilabas sa kahilingan ng Comelec para sa pagsang-ayon ng Pangulo sa deputation ng mga ahensiyang tagapagpatupad ng batas sa plebisitong idaraos upang pagtibayin ang paghati sa Barangay Canumay West and Barangay Canumay East.nnSa Seksiyon 2 (4), Artikulo IX-C ng Kostitusyon ay nakasaad na ang Comelec, alinsunod sa pagsang-ayon ng Pangulo, ay may karapatang bigyang kapangyarihan ang mga law enforcement agencies sa naturang mga gawain.nnTOPnnItinalaga ni Aquino ang AFP at PNP na tulungan ang Comelec kaugnay ng paghahalal ng Alkalde ng Siruma, Camarines Surn nItinalaga ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas (AFP) at Pambansang Pulisya (PNP) upang tulungan ang Komisyon sa Halalan nang matiyak ang pag-daraos ng isang malaya, maayos, mapayapa at kapani-paniwalang halalan sa puwesto ng Alkalde ng Siruma, Camarines Sur sa Marso 10, 2012.nnSa Memorandum Order Number 32 nilagdaan ni Kalihim Tagapagpaganap Paquito N. Ochoa, Jr. Pebrero 16, inatasan ng Pangulo ang mga ahensiyang tagapagpatupad ng batas at istru-mentalidad ng pamahalaan upang magbantay at gampanan ang kanilang mga tungkulin sa idaraos na paghahalal ng bagong lokal na pinunong tagapagpaganap sa Munisipalidad ng Siruma, lalo na sa mga Presinto Blg. 11A, 12A, 13A at 14A.nnAng Memorandum Order ay inilagda sa kahilingan ng Comelec para sa pagsang-ayon ng Pangulo sa deputisasyon ng mga alagad ng batas sa idaraos na halalan.nnIsasagawa ang halalan alinsunod sa inilabas ng Comelec na SPC No. 10-002 noong May0 19. 2012 na nagpawalang bisa sa proklamasyon ng noon ay kasalukuyang Alkalde Sandy Ondis at iniutos ang pagdaraos ng espesyal na halalan sa Baranggay Butawanan ng nasabing bayan.nnInilagda ang utos na ito nang biglang maglaho ang 247 balota ng mga presintong nasabi.nnSa seksiyon 2 (4), Artikulo IX-C ng Kostitusyon ay nagtatakda na ang Comelec, sa pagsang-ayon ng Pangulo, ay may kapangyarihang pakilusin ang mga ahensiyang tagapagpatupad ng batas sa naturang mga gawain.nTOPnnItinakda ni Aquino ang Agosto bilang Buwan ng Kasaysayann nUpang bigyang pagkakataon ang mga Pilipino na magunita nang angkop at mapaglimi nang angkop ang mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng ating bansa, idineklara ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang buwan ng Agosto at ang mga susunod pang Agosto pagkaraan nito, bilang Buwan ng Kasaysayan.nnSa Proklamasyon Blg. 339 na nilagdaan noong Pebrero 16, 2012, pinawalang saysay ng Pangulo ang Proklamasyon Blg. 1304 (s. 1974) na nagtakdang Linggo ng Kasaysayan mula Setyembre 15 hanggang 21.nnu201cYayamang kailangang ilipat ang paggunita sa Linggo ng Kasaysayan mula Setyembre 15 hanggang 21 sa buong buwan ng Agosto at palitan ito bilang Buwan ng Kasaysayan upang bigyang diin ang pinakamahahalagang yugto sa Kasaysayan ng Pilipinas,u201d sabi sa Proklamasyon.nnSinabi ng Pangulo na kailangang gawing isang buwan sa halip na isang linggo ang pagdiri-wang ng ating bansa ng buong buwan u201cdahil sa mayaman at pambihirang kasaysayan ng ating bansa,u201d gayundin ang hindi mapasusubaliang katotohanan na u201cmahahalagang pang-yayari sa ating bansa ay naganap sa buwan ng Agosto na kinabibilangan ng Araw ng Mga Pambansang Bayani ang ika-30 ng Agosto.u201dnTOPnnIdineklara ni Aquino ang 2012 bilang u201cReserved Officers Training Course Centennial Yearu201dn nIdineklara ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang 2012 bilang u201cReserved Officers Training Course (ROTC) Centennial Yearu201d kaugnay ng ika-100 taon ng pagtatatag ng programa sa pag-sasanay militar na nagsimula sa Pamantasan ng Pilipinas sa Maynila noong 1912.nnAng deklarasyon ng Pangulo ay nilalaman ng Proklamasyon Blg . 340 na nilagdaan at inilabas noong Pebrero 16.nnBinanggit ng Pangulo ang halaga ng ROTC na sabi niya ay programang nakapagpatapos ng mga kadeteng nakapagbigay ng mahahalagang ambag bilang mga tagapamayapa at bolun-taryo, gayundin ang mga tagapangalaga ng kasarinlan at demokrasya ng bansa.nnSa pagdedeklara na ang 2012 ay u201cROTC Centennial Year,u201d itinakda rin ng Pangulo na tuwing Marso taun-taon pagkatapos ay tatawaging u201cROTC Month.u201dnTOPnn n

 • http://www.facebook.com/people/Princess-Ann-Edrote/100001899404130 Princess Ann Edrote

  Idineklara ng Pangulong Benigno S. Aquino III ang 2012 bilang u201cReserved Officers Training Course (ROTC) Centennial Yearu201d kaugnay ng ika-100 taon ng pagtatatag ng programa sa pag-sasanay militar na nagsimula sa Pamantasan ng Pilipinas sa Maynila noong 1912.nnAng deklarasyon ng Pangulo ay nilalaman ng Proklamasyon Blg . 340 na nilagdaan at inilabas noong Pebrero 16.nnBinanggit ng Pangulo ang halaga ng ROTC na sabi niya ay programang nakapagpatapos ng mga kadeteng nakapagbigay ng mahahalagang ambag bilang mga tagapamayapa at bolun-taryo, gayundin ang mga tagapangalaga ng kasarinlan at demokrasya ng bansa.nnSa pagdedeklara na ang 2012 ay u201cROTC Centennial Year,u201d itinakda rin ng Pangulo na tuwing Marso taun-taon pagkatapos ay tatawaging u201cROTC Month.u201dn

 • lindy

  tama mas dapat natin intindihin ang ikakabuti ng nakakarami at yun ang kalagayan ng ating mga kababayan..bigyan ng prayoridad ang kahirapan…….pero kailangan din tulungan ng mahihirap ang kanilang sarili para mas dumaling lumago ang ating pinakamamahal na bansa.Translate »