Home » Sandali Lang » KAHALAGAHAN NG PERA ITURO NA

KAHALAGAHAN NG PERA ITURO NA

May ilang paraan na maaari mong ituro sa iyong mga anak ang ugali ng pag-iimpok. Nawa ay mapakinabangan mo ang artikulo natin ngayon.

  • Bago ka magsimula. – Italakay muna sa iyong asawa o partner na pareho kayong aakay sa inyong mga anak tungo sa pagpapahalaga sa pera. Tingnan sa pananaw ng isang bata kung anu-ano ang inyong pagkakagastusan noong kayo ay nasa kanilang edad. Tanungin ang inyong mga anak kung ano ang kanilang pananaw tungkol sa pera. Sa ganitong paraan, maipakikita mo na interesado ka sa kanilang opinyon at mahihimok mo silang makipag-usap hinggil sa pananalapi.
  • Ituro sa mga anak ang kahalagahan ng pera. – Araling Panlipunan, Agham, Matematika, sayang hindi kasama ang Pananalapi. Maaaring matutuhan ng inyong mga anak ang basics ng pera, ngunit hindi kung paano pangangasiwaan ang salapi kung pipiliin nila ang Finance bilang kanilang propesyon paglaki. Kung gayon, nakasalalay sa atin bilang kanilang magulang upang tiyakin na lumaki ang ating mga anak na handa sa mga paghamon ng buhay sa larangan ng pananalapi.
  • Mas maaga, mas mainam. – Ang pakinabang ng pagtuturo sa ating mga anak tungkol sa pera nang maaga ay agaran at pangmatagalan. Sa maigsing panahon, makikintal sa kanilang isipan ang ugali ng pag-iimpok, matututo silang maging maingat sa pagbili, magsisimula silang unawain ang tunay na kahulugan ng “investment”, at marahil matututuhan din nila na hindi agad nila makukuha ang lahat ng kanilang gustuhin. Sa pagmatagalan, matutulungan mo silang umiwas sa patung-patong na utang. At sa pagtuturo ng kahalagahan ng pag-iimpok para sa future, matutulungan mo silang magplano para sa kanilang seguridad na pinansiyal.

Habang iniisip mo kung paano, ano, at kailangan mo tuturuan ang iyong mga naka, mainam marahil na hayaan mong pamunuan ka nila sa paggamit ng kanilang natural na pagiging matanong. Tandaan, hindi kailanman gahol na sa panahon upang magturo – kahit na matatanda ay maaaring turuan ng personal na pananalapi.

Sundan bukas.

comments


Translate »