Home » Pananaw ni Manny V » KULTURA: YAMAN NG MGA PILIPINO

KULTURA: YAMAN NG MGA PILIPINO

Malawak ang kahulugan ng terminong ‘kultura’. Ayon sa Roshan Cultural Heritage Institute, ang kultura ay binubuo ng mga katangiang nagbubukod sa tao at sa hayop, gaya ng sumusunod: wika, sining at siyensiya, pag-iisip, at mga aktibidad na panlipunan.

Sa anumang kahulugan, hindi maitatatwang mayaman ang kultura ng Pilipinas hindi lamang dahil sa iba’t ibang pinagmulan ng ating lahi kundi dahil sa mahabang kasaysayan ng pakikipag-ugnay sa mga mamamayan ng ibang bansa.

Sa aking nakaraang kolum ay tinalakay ko ang pagiging malikhain ng mga Pilipino bilang isang yaman na maaaring gamitin para sa kabuhayan.

Ang sining ay bahagi rin ng kultura at maaaring maging bahagi ng isang malawakang kampanya: ang pagbabagong-sigla ng kultura na magdadagdag sa pang-akit ng Pilipinas sa industriya ng turismo.

Isa sa mga balakid sa pagtatanyag at pagpapaunlad ng kultura ay ang kaisipan na ito ay para lamang sa mga mayayaman. Ayon sa mga may ganitong kaisipan, dapat unahin ang paglutas sa kahirapan bago pag-aksayahan ng panahon at salapi ang kultura.

Dahil dito, napaatang sa ilang pribadong grupo ang responsibilidad na panatiling buhay at masigla ang mga programang pang-kultura.

Sa katotohanan, hindi magastos ang pagtatanyag ng kultura. Marami tayong mga museo, nakalulungkot lamang na ang mga museong pampubliko ay hindi gaanong napag-uukulan ng panahon at pondo.

Ang mga museo, pribado man o pag-aari ng pamahalaan, ay maaaring gamitin bilang destinasyon ng turismo.

Maraming mga bayan at lalawigan ang nakikinabang sa pagdaraos ng mga programang kultural, gaya ng Moriones, Ati-atihan at Sinulog, na dinadagsa ng mga turista, at siya naming nagpapasigla sa mga negosyo sa nasabing mga lugar.

Ito ang dapat maunawaan ng lahat ng mga Pilipino: ang kultura ay maaaring pagmulan ng mga benepisyong pangkabuhayan. Huwag na nating hintayin na mabilang ang Pilipinas sa mga bansang mauunlad bago natin pasiglahin ang ating kultura. Ang kultura ang kaluluwa ng ating bansa; kapag ito ay pinabayaang maglaho, mawawala na rin ang ating kaluluwa bilang Pilipino.

Ipadala ang reaksiyon sa: mbv_secretariat@yahoo.com

comments
  • http://www.facebook.com/miYamz11.pInkoT Pinkette Aubrey C. Gaytano

    Wow. LIKE :)

  • http://www.facebook.com/miYamz11.pInkoT Pinkette Aubrey C. Gaytano

    Thanks for this post. I got so much ideas for my essays. Thanks po talaga GOD bless.Translate »