Home » Editoryal » PAG-ASA PARA SA 2012

PAG-ASA PARA SA 2012

SI Pope Benedict XVI, na espirituwal na lider ng 1.1 bilyong Katoliko Romano sa daigdig, ay ipinagdiwang ang kanyang ika-pitong Pasko at Bagong Taon ng kanyang pagka-Papa noong Enero 1, 2012, ang araw nang idinaos ng Simbahang Katoliko ang taunang World Day of Peace nito. Sa kanyang homiliya sa harap ng libu-libong turista ang mananampalataya sa St. Peter’s Square, ipinahayag niya ang kanyang pag-asa at optimismo para sa 2012, aniya, “With the spirit filled with gratitude, we prepare to cross the threshold of 2012, remembering that the Lord watches orver us and takes care of us. In Him we want to entrus the entire world. We put into His hands the tragedies of this world of ours and we also offer Him the hopes for a better future.“

Binigyang-diin ng Papa na ang kanyang taunang mensahe para sa 2012 ay nakaangkla sa pagtuturo sa kabataan ng mabuting pag-uugali, hinihimok silang magtrabaho nang mahusay at mamuhay ng may “pagpapakumbaba at dedikasyon.“ Pinuri niya ang kabataan, sinabi na sila ang susi sa pagkakaroon ng kinabukasang may pag-asa. Sinabi niya na sila ay “people of peace“ at “builders of peace“ kung mahusay na naturuan ng katotohanan, pundamental na pag-uugali at bertud, na may matibay na paniniwala sa katarungan at paggalang sa kanilang kapwa.

Sa panahon ngayon ng makabagong teknolohiya, nanawagan ang papa sa mga lider ng relihiyon at edukasyon sa mundo na labanan ang “culture of relativism“ sa pamamagitan ng pagtuturo sa kabataan ng kapayapaan at katarungan. Inanyayahan niya ang lahat na manalangin para sa kapayapaan sa mundo, para sa pagkakasundo at kapatawaran sa mga lugar na may hidwaan, at para sa mas makatarugan at patas na distribusyon ng resources ng mundo. Pinaalalahanan niya ang mga pamayanan na ang katarungan at kapayapaan ay mananatiling “mga salitang walang laman“ kung ang diwa ng moralidad na nakatadhana sa Sampung Utos ng Diyos ay patuloy na isinasantabi.

Ang mga aktibidad ng Simbayan ngayong 2012 na may “pangako ng banal na pagpapala“ ay kinabibilangan ng 13th Ordinary General Assembly ng Synod of bishops sa Rome upang talakayin ang New Evangelization for the Transmission of Christian Faith sa Oktubre 7-28. Inaasahan dito na magkakaroon ng panibagong sigla ang ebanghelisasyon.

Habang humahakbang ang Bagong Taon, kailangang pakinggan natin ang panawagan ni Pope Benedict XVI na makapag-ambag para sa pagtamo ng katarungan at kapayapaan. Kailangan nating mamuhay nang mapayapa sa ating pakikipagkapwa, hindi lamang sa kapwa nating Pilipino kundi sa lahat ng tao sa mundo, nang walang pasubali sa lahi, pananampalataya, at kulay ng balat. Magpatuloy nawa tayo sa pananalangin at umasa sa mas kaaya-ayang 2012. MABUHAY!

comments


Translate »