Home » Senor Senador » EUROPE

EUROPE

Sa dinadaanang pagkabangkarote ng dating mayayamang bansa sa Europe tulad ng Portugal, Spain, Italy, Greece, atbp. namemeligro ang tinaguriang “financial system” ng mga bangko at ekonomiyang nag-garantiya sa mga utang ng mga bansa, kasama ang mga namuhunan sa nabanggit na ekonomiya nito.

Sa kasalukuyan, Germany ang nagluluwal ng pondo (2 Trillion Euros) para sa Greece upang hindi tuluyang malunod ang huli sa pagkaka-baun sa utang. Bagay na pinagtatalunan ng sariling mga mamamayan ng Germany, dahil bakit daw pinipilit ng pamahalaan nila na isugal ang kanilang pambansang yaman para sa ibang bansa? Lalo pa at ang isang dahilan kung bakit nalagay sa alanganin ang ekonomiya ng Greece ay dahil na rin sa kapabayaan ng mga lider politiko nito, pati ang pangungulimbat ng mga opisyales ng gobyerno.

Ang sagot ng Germany ay upang sagipin daw ang European Union na kung saan kasanib sila. Magugunita na sa kasalukuyang palakad doon, halos pinagsanib na ang karamihan ng mga bansang European sa ilalim ng iisang bubong sa antas politikal. Kaya liban sa may kanya-kanyang Parliamento ang bawa’t bansa, may European Parliament pa; pati ekonomiya ay inisailalim sa iisang pera, ang Euro; ang dating atas na visa para sa bawa’t bansa, bago makapasok ang isang dayuhan, inalis din, pagkatapos pinagtahi-tahi ang pusod ng mga bayan sa Europe. Kapag hindi daw naayos ang pundasyon ng mga bansang naghihingalo, maaaring masira ang European Union at magkawatak-watak. Kahit Amerika, dumidistansya sa suliraning pinansyal ng Europe, dahil mismo sila ay dumaranas ng kaparehong panglulumo sa kanilang ekonomiya. Trilyon-trilyong dolyares ang utang ng Amerikla sa mundo. At ang tanging bentahe nila ay sila ang nagiimprenta ng dolyar na siyang ginagamit o kinikilala pa sa buong mundo. Binatinagaw na magkaroon daw ng “nawalang henerasyon” dahil sa kahirapan.

comments


Translate »