Home » 'WANAKOSEY » Sa kalabaw mandin ang hampas

Sa kalabaw mandin ang hampas

(Usapang Kalabaw)

“Kung pinanigan ng Korte Suprema si Humberto dahil umano’y biktima lamang pala ng paglulubid ng buhangin ng testigo, kung gayon ang pasya ng mababang hukuman ay hampas sa kalabaw subalit sa kabayo ang latay.”

KAHULUGAN: Parusang inaakalang tatama sa isang tao, ngunit sa halip ay iba ang nagdusa.

PAMUHATAN: Palaging magkasama ang praseng “hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay.”

Sinasabi ng matatanda na nanggaling ang prase noong panahon ng Kastila kung kailan ay obligado ang lahat ng mamamayan ng isang bayan sa gawaing-bayan, tulad ng tulay, kalsada at simbahan.

Umano’y ang sinumang lumiban o nagkamali ay pinaparusahan ng paghampas o pagpalo sa pigi ng hindi lamang isa kundi sampu o mahigit pa.

Kalimitan, walang kapwa Pilipino ang nagnanais na ituro ang kanyang kapwa sakaling mayroon mang pagkakamali sa isang proyekto na nagiging sanhi upang maparusahan ang walang kasalanan at umusbong ang bukambibig na “hampas sa kalabaw, sa kabayo ang latay.”

Heto ang paningit at pangdiin: Sa modernong panahon, magkaminsan ang kamalian ng hatol, kung hindi man sa kakulangan ng tutol ay mula sa isinaradong habol.

comments


Translate »