Home » Pahina Siyete » SAGISAG NG BUHAY AT PAGMAMAHAL

SAGISAG NG BUHAY AT PAGMAMAHAL

BAHAGI na ng tradisyon na tuwing Todos los Santos o Undas at Araw ng mga Kaluluwa, anuman ang kalagayan sa buhay ng mga naiwan at naulila, ang pagdadala ng mga bulaklak at kandila sa mga libingan ng namatay na mahal sa buhay, ninuno at mga kamag-anak tulad sa lalawigan ng Rizal. Itinitirik sa ibabaw at paanan ng mga puntod at lapida ng namayapang mahal sa buhay. Sinisindihan at kahit sa anumang paraan, mag-uukol ng mahina ngunit mataimtim na dasal para sa kaluluwa ng yumaong mahal sa buhay.

Bagamat walang malinaw na batayan kung saan at paano nagsimula ang nabanggit na kaugalian, ang pinakamalapit na saligan ay ang sagisag o simbolo ng mga bulaklak at kandilang may ningas.Sa paniniwala at pananampalatayang Katoliko, ang mga bulaklak ay SAGISAG ng BUHAY at PAGMAMAHAL. Tumutukoy sa buhay na walang hanggan. At ang ningas ng kandila ay sagisag ng LIWANAG na kumakatawan kay Kristo na pinaniniwalaang Buhay, Liwanag at Katotohanan.

Ang panalangin naman para sa mga kaluluwa ng mga yumao tuwing Araw ng mga Kaluluwa ay sinimulan ni San Odilon noong ika-10 siglo sa Abbey Kluny, France.Lumaganap sa iba’t ibang bansa hanggang sa ipagpatuloy at itakda na ng Simbahan ang gayong kaugalian.

At dahil sa halos sabay-sabay ang pagsisindi ng mga kandila, ang mga libingan at memorial park at columbarium ay nagiging tila siyudad ng mga ilaw, kandila, bulaklak, dalangin at mga sagradong alaala. Ang mga tradisyong ito kung Todos los Santos at All Souls’ Day ay nagpapagunita rin ng katiyakan ng kamatayan ng lahat ng tao. Isang katotohanang hiram lamang ang buhay sa Dakilang Lumikha.

Ang katawang lupa’y dinadala sa mga libingan kapag ang tao’y binawian na ng buhay ng Maykapal. Pag-uukulan ng mga dasal ng mga naulila, kakilala at kaibigan. Aalayan ng mga bulaklak. Titirikan ng mga kandila. Requem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis (Grant them eternal rest, O Lord, and let perpetual light shine upon them).

comments


Translate »